Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Dreamworld Spellen houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 
Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te versturen naar dreamworldspellen@gmail.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.
 
Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Dreamworld Spellen het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. 
 
Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gemeld. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Zetfouten
Voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de site of andere publicitaire mailings, e-mailings of op internet kan Dreamworld Spellen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Waar levert Dreamworld Spellen
Dreamworld Spellen levert over de gehele wereld.

Zichttermijn
Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief administratie- en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd wordt. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.
 
Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Dreamworld Spellen verschuldigd is, heeft voldaan.
 
Garantie 
Dreamworld Spellen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 
Overeenkomst
Dreamworld Spellen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
 
Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van Dreamworld Spellen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van Dreamworld Spellen zonder onze toestemming hiervoor.

Klachten
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij Dreamworld Spellen heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail:dreamworldspellen@gmail.com. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Daarnaast heeft u de optie om via de volgende site uw klacht af te handelen:
 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 
Overmacht
Dreamworld Spellen heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Dreamworld Spellen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2019 Dreamworld Spellen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel